Chi tiết phòng

Số lượng khách tối đa 2
Kích thước giường 2 giường đơn